INFOAVOND starters secundair onderwijs Donderdag 21 maart 2019 - 19u

Na de lagere school valt een belangrijke beslissing ... Welke studierichting wordt het volgend jaar? Op welke school zal de keuze vallen? Klik op de titel.

Wij beseffen dat er bovendien heel wat vragen zijn over het technisch en beroepsonderwijs en willen u en uw zoon of dochter daarom graag op de juiste manier informeren en uw vragen beantwoorden op onze informatieavond op donderdagavond 1 maart 2018 om 19.00u. Er zal tevens gelegenheid zijn tot inschrijven.

Om de organisatie van deze avond vlot te laten verlopen vragen wij om uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste op woensdag 20 maart 2019 per mail naar vti.deinze@vtideinze.be (met vermelding van de gegevens van uw kind: naam, voornaam-adres). Loop ook even door onze website of klik op het blauwe facebooklogo bovenaan voor meer foto's van onze activiteiten.

Wij hopen van harte u op deze avond te ontmoeten!

Doedagen

In februari en maart worden terug Doe-dagen georganiseerd op onze scholen. Bijna 1000 leerlingen uit het 6e leerjaar van 38 verschillende lagere scholen kunnen dan even kennismaken met het secundair onderwijs. Klik op de foto om de rest te bekijken van alle scholen.

Pagina's