Antispijbelbeleid

Ook hier werken wij in onze school op de eerste plaats preventief door een positief schoolklimaat en een aangename sfeer op school te creëren, waarbij iedere leerling zich goed en thuis kan voelen en er dus geen behoefte om te spijbelen hoeft te zijn.

Zo worden er bv een hele reeks middagactiviteiten georganiseerd, zodat de leerlingen de middagpauze zinvol kunnen opvullen en er geen reden hoeft te zijn om zich te vervelen. Welke middagactiviteiten er ingericht worden, kunt u in de rubriek “Middagactiviteiten” terugvinden.

Afwezigheden worden onmiddellijk opgevolgd door het leerlingensecretariaat. Wanneer de ouders de afwezigheid van hun zoon/dochter niet gemeld hebben aan de school vóór 10 uur, worden zij nog voor de middag telefonisch verwittigd van die afwezigheid. Ook ’s namiddags worden de aanwezigheden over de hele schoolbevolking gecontroleerd en de ouders bij eventuele ongemelde afwezigheden telefonisch op de hoogte gebracht.

Bij eventueel ernstig spijbelgedrag werkt de school volgens het “Draaiboek ernstig spijbelgedrag”, dat door alle secundaire scholen van Deinze in samenwerking met de CLB’s en de sociale politie werd opgesteld.