Leerlingenraad

 

In september werd de leerlingenraad gekozen door kandidaat-leerlingraders.

We proberen voor elk jaar TSO en BSO een vertegenwoordiger te vinden. Maar dit lukt niet altijd, wegens gebrek aan interesse of andere problemen, zoals studieresultaten, leefhouding enz.

Dit zijn de leden van de leerlingenraad 2018-2019

- Jules Dobbelaere (5IW)
- Nordin Van Quaethem (6BHK)
- Gauthier De Pestel (5BHK)
- Joico Van de Walle (4EE)
- Boris Vannerom (5BHK)
- Luca Gryson (4BBM1)
- Jarne D’hondt (7BAE)
- Lukas Van Honacker (3IW)
- Jamey Dehens (4BBM1)
- Dries Van Wonterghem (5AT)
- Toochiero Foort (4MT)
- Yaro Uyttenhove (4BH)
- Cédric Voet (4BH) 
- Sammy de Greve (5EIT)
- Matisse Van den Abeele (5AT)
- Fabrice Vertriest (7BAE)
 
Begeleidende leerkrachten: Martijn Neirinck en Tim Peeters
 
Ondersteunende leerkrachten: Robbie De Meyer en Bram Bouvijn

De leerlingenraad komt maandelijks samen met de voltallige groep en wordt geleid door 2 voorzitters(Jonas Serlet & Daan Verstraete)

Doelen van de leerlingenraad:

-       Contactpersonen tussen leerling en directie, tussen leerling en lerarenkorps

-       Aangename leefomgeving creëren op school: groen op school, aangename zitplaatsen op speelplaats, muziek tijdens de recreatie, warme soep tijdens de voormiddagrecreatie, koffiekoeken, de dag van de leerling organiseren, enz.

-       Acties voor veiligheid in het verkeer: i.s.m. politie reflectoren op fietsen plaatsen, fietscontrole, enz.

-       Helpen waar nodig: Stressfactor, De dag van de leerkracht, dag van de jeugdbeweging, Eetfestijn, open dag, enz.

-       Voorbeeldfunctie: een leerlingrader heeft een onbesproken gedrag, respect voor mensen en dingen, hij is behulpzaam en bereidwillig.

-       Hij neemt initiatief en is creatief. Voorstellen worden op democratische wijze goedgekeurd of verworpen. Daarna aan de directie voorgelegd.

Heb je zelf ideeën/initiatieven laat het hen zeker weten.