Wat doet de ouderraad?

De ouderraad binnen het VTI Deinze wil een klankbord zijn voor de school. Hiertoe komen we per schooljaar een 4-tal keer samen met de directie om rond specifieke thema’s van gedachten te wisselen. De thema’s die centraal staan, zijn onderwerpen waar de school met het leerkrachten- en begeleidingsteam dat jaar of de komende jaren werk wil van maken. Zo werd in het verleden al gekeken hoe we de schoolkosten beter konden spreiden, hoe begeleiding voor leerlingen met extra zorg geoptimaliseerd kon worden en dachten we mee na over een het concept van het schoolrestaurant en de vergroening van de schoolinfrastructuur.
De bedoeling van onze ouderraad is een meerwaarde te betekenen voor de school en alle leerlingen. Je voelt het al: Onze ouderraad is geen feestcomité, maar een echte denktank.
Iedereen is steeds van harte welkom! Zie je het niet haalbaar om je steeds te engageren en heb je interesse in een specifiek thema, sluit gerust eenmalig aan op een van onze vergadermomenten.
Daarnaast bieden we de school een helpende hand bij enkele activiteiten:

  • de infoavond voor de ouders van nieuwe leerlingen             
  • de taartenverkoop tijdens het oudercontact in december,    
  • de infoavond voor 12-jarigen,                                                     
  • het eetfestijn van VTI Deinze,                                                      
  • de bbq nav de Romeinse veldtocht voor de tweedejaars,    
  • de open dag                                                                                   

Wil je ons bereiken? Heb je zelf agendapunten? Kan je ondersteuning bieden bij een van bovenstaande evenementen, stuur een mailtje naar ouderraad@vtideinze.be

Wil je graag met ons meedenken, heb je zelf ideeën of onderwerpen waarover we ons als ouderraad best eens buigen, geef een seintje of sluit gerust aan op één van bovenstaande ouderraadvergaderingen die doorgaat op

dinsdag 28 mei 2024 om 19.30 uur in het VTI (ingang via de hoofdingang)!

Tot dan,
de ouderraad