Contactgegevens

VTI Deinze
Leon Declercqstraat 1
9800 Deinze

09/381.60.80
info@vtideinze.be

Team directie

        

Sam Heyerick

Directeur

directie@vtideinze.be

        

Tania Van Helleputte

Adjunct-Directeur Leerlingen

vhta@vtideinze.be

      

Frederic De Mulder

Adjunct-Directeur Leerkrachten

dmfr@vtideinze.be

Sam Bouvijn

Technisch adviseur coördinator

Preventieadviseur

tac@vtideinze.be

Team leerlingenbegeleiding (TLB)

llnbegeleiding@vtideinze.be

Eén coördinator, CLB-medewerker, één studiemeester-opvoeder en drie leerkrachten-leerlingenbegeleiders - één per graad en onderwijsvorm komen op regelmatige tijdstippen (maandagnamiddag) samen om te overleggen welke stappen kunnen en moeten ondernomen worden in het begeleidingsproces van de betrokken leerling, klasgroep, probleemgroep,...

De leerlingenbegeleiding probeert de leerling van bij de inschrijving zo goed en correct mogelijk te ondersteunen. Leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie, dysorthografie, ernstige rekenstoornis, ADD, ADHD, ... worden eventueel met een begeleidingsplan ondersteund met stimulerende, compenserende en/of dispenserende maatregelen. Deze maatregelen worden met de ouders, leerling en voltallige klassenraad besproken. Een attest van een gespecialiseerd centrum of arts is hierbij vereist.

Aarzel als ouder niet om tijdig contact op te nemen bij tijdelijke of permanente leerproblemen. Het TLB, voorgezeten door de coördinator, zal in de mate van het mogelijke de nodige begeleiding geven of ten minste doorverwijzen naar gespecialiseerde centra.

Het team leerlingenbegeleiding kan u bereiken via llnbegeleiding@vtideinze.be

Ondersteunende diensten

Informaticacoördinatoren

Preventieadviseur

Technisch diensten

  • Technisch Adviseur Bouw-Hout:                  Lieven Tack                        tabouwhout@vtideinze.be
  • Technisch Adviseur Mechanica:                   Hans Dobbelaere              tamechanica@vtideinze.be
  • Technisch Adviseur Elektriciteit:                  John Hertoge                     taelektriciteit@vtideinze.be
  • Technisch Adviseur Garage:                         Koen Verbrugghe              tagarage@vtideinze.be
  • Technisch Adviseur 1° Graad (techniek):     Stind Vanderbauwhede   tatechniek@vtideinze.be

Team leerkrachten