Studiebegeleiding

Vak talentontwikkeling

De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs betekent voor iedereen een grote stap. Zowel het lessenpakket verwerken als het plannen van dat studiewerk vragen een grote aanpassing. Om onze eerstejaarsleerlingen goed te begeleiden bij die overstap, krijgen zij elke week één lesuur Talentontwikkeling. In deze lessenreeks wordt de nadruk gelegd op het ontdekken van talenten om van daaruit een geschikte studiemethode op maat  te ontwikkelen, zodat studeren uitdagend én leuk blijft.

Remediëring

Onze school besteedt heel wat aandacht aan leerlingen die om een of andere reden een leerachterstand hebben opgelopen, de leerstof niet goed begrepen hebben of wat meer ondersteuning voor bepaalde vakken nodig hebben. leerlingen kunnen uit eigen beweging naar de remediëring komen of zij kunnen door de vakleerkracht naar de remediëring verwezen worden, bijvoorbeeld na een minder geslaagde toets of een ziekteperiode.

De school organiseert wekelijks op vaste uren tijdens de middagpauze én op dinsdag en donderdag het achtste lesuur remediëring voor de vakken techniek, Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, wetenschappen, hout, elektriciteit en mechanica. Voor Nederlands en wiskunde wordt de remediëring zelfs per graad georganiseerd, zodat we mogen stellen dat individuele extra leerhulp aangeboden wordt aan leerlingen die daar nood aan hebben.

Huiswerkbegeleiding

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren wij het achtste lesuur huiswerkbegeleiding. In kleine groepjes wordt begeleid huiswerk gemaakt, kunnen vragen gesteld worden of kan er doorverwezen worden naar de remediëring.  Afhankelijk van de zorgvraag (het organiseren van het school- en huiswerk, het maken van de boekentas, het studeren zelf,…)  wordt er begeleiding op maat georganiseerd in kleinere groepen. Hier bieden wij dus individuele studiebegeleiding en bekijken we samen met de leerling wat hij nodig heeft om te slagen en hoe we hem concreet kunnen ondersteunen bij het studeren.

Begeleide studie

Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren we het achtste lesuur eveneens begeleide studie voor leerlingen van het 1ste jaar. Hier wordt onder toezicht van een OP’er rustig gewerkt maar is een extra zorgleerkracht aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Indien nodig kan ook hier doorverwezen worden naar de remediëring.