Conflixers zorgen voor extra rust en vertrouwen bij leerlingen

Oscar Vanhoucke (5BH), Yumani Van Kersschaver (6AT), Wannes Vanquaethem (6EIT), Kenny de Witte (5BA), Sammy De Greve (5EIT), Matisse Van den Abeele (5AT), Dries Van Wonterghem (5AT), Viktor De Dobbelaere (5BH)

Omdat leerlingen zich in de eerste plaats veilig moeten voelen op onze school, loopt er sinds dit schooljaar een nieuw project genaamd ‘Conflixers’.

Wie?

Conflixers zijn leerlingen van de 3de graad die zich op vrijwillige basis aangemeld hebben om als aanspreekpunt, bemiddelaar of vertrouwensleerling te fungeren voor de leerlingen van de 1ste graad.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Oscar Vanhoucke (5BH), Yumani Van Kersschaver (6AT), Wannes Vanquaethem (6EIT), Kenny de Witte (5BA), Sammy De Greve (5EIT), Matisse Van den Abeele (5AT), Dries Van Wonterghem (5AT), Viktor De Dobbelaere (5BH)

Taken?

-           kleinere ruzies op de speelplaats detecteren en proberen te bemiddelen

-           leerlingen die alleen op de speelplaats lopen, aanspreken

-           aanspreekpunt voor leerlingen zijn, luisteren naar de leerlingen, doorverwijzen naar een leerkracht of de leerlingenbegeleiding indien nodig

-           bij een ernstig pestprobleem eerst luisteren, nadien steeds de leerlingenbegeleiding op de hoogte brengen (in samenspraak met de betrokken leerling)

-           in geval van een vechtpartij indien mogelijk de partijen scheiden, leerkracht van toezicht er bij halen en te woord staan

We zijn hen alvast dankbaar voor hun inzet en wensen hen veel succes!