In dankbare herinnering aan een fijne collega

De school is in rouw. Deze morgen kregen we het droeve bericht dat Emmy overleden is. We leven mee met haar familie en vrienden en wensen hen veel sterkte en moed toe. Emmy, we zullen je enorm missen. Je was een bijzonder fijne collega…