Lessentabel

7de jaar Auto-elektriciteit
7de
Algemene vorming
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde2
12
Technische vakken
Bedrijfsbeheer4
Realisaties auto-elektriciteit6
10
Praktische vakken
Praktijk autotechnieken12
12
TOTAAL34