Lessentabel

3de graad Bouwtechnieken
5de6de
Algemeen
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Bedrijfsbeheer2
1214
STEM
Natuurwetenschappen11
Bouwtechnieken109
Wiskunde32
Prakijk88
2220
TOTAAL3434

Studierichtingsprofiel

Leerlingen Bouwtechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

Ze verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van bouwkundige oplossingen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. Ze verwerven inzicht in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in functie van BEN- en passiefprojecten.

Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het toepassen van topografische meetmethoden.

Ze zijn sociaal en communicatief vaardig, nemen initiatief in het leiding geven in functie van kwaliteitsbewaking van bouwprocessen.