Lessentabel

3de graad Bouw- en houtwetenschappen
5de6de
Algemeen
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
1313
STEM
Chemie+biologie2
Bouwwetenschappen1315
Wiskunde44
Praktijk22
2121
TOTAAL3434

Studierichtingsprofiel

Leerlingen Bouwwetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het toepassen van 3D-metingen (topografische meetmethoden) in functie van het ontwerpen en modelleren in 3D om constructieve oplossingen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten in fysische concepten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze verdiepen zich in het conceptueel ontwerpen van projecten met bouw- en houtconstructies. Duurzaam bouwen ligt hen nauw aan het hart. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.