Lessentabel

2de graad Bouwtechnieken
3de4de
Algemene vorming
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming1
Nederlands44
1514
STEM
Natuurwetenschappen1
Chemie + Lab1
Wiskunde33
Informatica1
Realisaties bouw8
Onderzoek projectstudie en vormgeving2
Praktijk8
Onderzoek toegepaste wetenschappen2
Organisatie2
Realisaties bouwtechnieken8
1920
TOTAAL3434