VTI werkt met andere scholen van Deinze intens samen met de politie

De politiezone Deinze-Zulte gaat intens samenwerken met de secundaire scholen van Deinze om o.a. spijbelgedrag, diefstal en geweld te bestrijden.
 
Het protocolakkoord, dat op 16 september 2013 door alle betrokken partijen werd ondertekend, (op de foto directeur Sam Heyerick bij zijn ondertekening) moet leiden tot meer burgerzin, meer maatschappelijke integratie bij jongeren en hun ouders. Het treedt meteen na de ondertekening in werking en wordt jaarlijks geëvalueerd. Zeven scholen, de stadsbesturen van Deinze en Zulte, het CLB, de politie en het forum Jeugd en School (waar onze school vertegenwoordigd is door Tania Van Helleputte) nemen deel.
 
Er zijn verschillende schema’s uitgetekend om grensoverschrijdend gedrag al dan niet anoniem aan te pakken. Hierbij brengt de politie in rekening of de feiten eerder onschuldig zijn, dan wel een gevaar opleveren of een dringende ingreep vragen. Concreet werken ze samen voor onder meer psychisch geweld zoals pesten, stalken en racistische of seksistische taal, maar ook geweld, wapenbezit en verontrustende opvoedingsproblemen.
 
Voorts gaan ze in tegen beginnend of ernstig spijbelgedrag. Die aanpak kan resulteren in een melding aan het ministerie, een anti-spijbelcontract, een proces-verbaal, de jeugdrechtbank of een gesprek met de parketcriminoloog. Ook verlies en diefstal op school vallen onder de prioritaire aanpak.