GON-begeleiding

Onze school werkt met diverse scholen samen in het kader van het Geïntegreerd Onderwijs (GON). Leerlingen met specifieke beperkingen krijgen wekelijks een of twee uur extra individuele begeleiding op school, gegeven door een gespecialiseerd personeelslid van de school of instelling met wie we samenwerken.

Er is intens overleg van de GON-begeleider met de ouders en de school (klassenleraar, leerlingenbegeleider, adjunct-directeur) : startvergadering, bespreking op begeleidende klassenraden, tussentijdse evaluatievergadering en evaluatievergadering op het einde van het schooljaar.

Mede door deze individuele begeleiding krijgen de betrokken leerlingen optimale kansen om het voltijds gewoon secundair onderwijs door te maken.