INFOAVOND starters secundair onderwijs Donderdag 21 maart 2019 - 19u

Na de lagere school valt een belangrijke beslissing ... Welke studierichting wordt het volgend jaar? Op welke school zal de keuze vallen?

Wij beseffen dat er bovendien heel wat vragen zijn over het technisch en beroepsonderwijs en willen u en uw zoon of dochter daarom graag op de juiste manier informeren en uw vragen beantwoorden op onze informatieavond op donderdagavond 21 maart 2019 om 19.00u. Er zal tevens gelegenheid zijn tot inschrijven.

Hoe ziet een dag in het VTI eruit?
Wat is het aanbod in onze school?
Wat na het technisch of beroepsonderwijs, hoe zit het met de slaagcijfers in het hoger onderwijs?
Hoe pakken we de zorg en de leerlingenbegeleiding aan op het VTI?
Wat wordt er georganiseerd aan lesvervangende activiteiten?
Wat zijn ‘Doe-Dagen’ en wanneer valt onze Open Dag?

Het einde wordt voorzien rond 20.30u. Daarna is er gelegenheid tot informeel contact met directie, leerkrachten en CLB. Daarbij bieden wij u graag een hapje en een drankje aan.

Om de organisatie van deze avond vlot te laten verlopen vragen wij om uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste op woensdag 20 maart 2019 per mail naar vti.deinze@vtideinze.be (met vermelding van de gegevens van uw kind: naam, voornaam-adres).

Wij hopen van harte u op deze avond te ontmoeten!