Lessentabel

2de graad Industriële Wetenschappen
4de
Algemene vorming
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
15
STEM
Chemie + Lab2
Fysica + Lab2
Wiskunde5
Toegepaste wetenschappen en engineering10
19
TOTAAL34