Lessentabel

2de graad Elektromechanica
4de
Algemene vorming
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
14
STEM
Chemie + Lab1
Fysica + Lab1
Wiskunde5
Elektriciteit-elektronica3
Mechanica6
Praktijk4
20
TOTAAL34