Lessentabel

2de graad Bouw
3de
Algemene vorming
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde1
14
Technische vakken
Informatica1
Realisaties bouw6
7
Praktische vakken
Praktijk bouw13
13
TOTAAL34

Studierichtingsprofiel

Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.